Teksten

NB Voor recente stukken zie de openingspagina

Geredigeerde boeken

2012. Behulpzaam bij het creeren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer, eigen uitgave.
2012. Met Frank Hendriks, De zucht naar goed bestuur in de stad: Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Boom/Lemma
2006. Met Mireille Hildebrandt en Liesbeth Huppes, The Possibility of Intercultural Law, speciale uitgave van Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35/3
2004. Intruders: Reflections on Art and The Ethnological Museum, met Toine Ooms, Ken Vos, Waanders Uitgevers

Gerefereerde artikelen

2013. G. Drosterij & R. Peeters, De staat als bondgenoot van burgers: hoe de intredende overheid zichzelf legitimeert, Bestuurskunde, no. 2

2012. Peeters, R. & G. Drosterij, “De ideologie van de intredende overheid: de staat als bondgenoot van (sommige) burgers”, in: Cor van Montfort, Ank Michels en Wouter van Dooren, red., Stille ideologie: onderstromen in beleid en bestuur, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

2011. met Rik Peeters. De nieuwe burgerlijkheid: participatie als conformerende zelfredzaamheid. Beleid en Maatschappij. jrg 38, nr 4.
2011. Peeters, R. & G. Drosterij (2011), “Verantwoordelijke vrijheid: responsabilisering van burgers op voorwaarden van de staat”, in: Beleid & Maatschappij, 2011, no. 2.
2011. Hendriks, F. en G. Drosterij. Goed bestuur in de stad: wat staat op het spel? Bestuurskunde. pp. 6-17.
2007. Mind the Gap: three models of democracy, one missing; two political paradigms, one dwindling, Contemporary Political Theory, 6/1
2006. The Liberal-Fundamentalist Cookbook, The Possibility of Intercultural Law, special edition, Journal for Legal Philosophy and Jurisprudence, 35/3
2006. The Possibility of Intercultural Law, with M. Hildebrandt and E.A. Huppes-Cluysenaer, Journal for Legal Philosophy and Jurisprudence, 35/3, pp. 215-221
2003. Democrazia complessa: una critica della democrazia digitale deliberativa, Teoria Politica, 19/2-3
1999. Politieke hoogmoed in het Nederlandse kunstbeleid: Over de precaire verhouding tussen paternalisme en autonomie, Boekmancahier, 11/42

Artikelen in geredigeerde werken

2012. Met Rik Peeters. De ideologie van de intredende overheid. Cor van Montfort, Wouter van Dooren en Ank Michels, reds. De Stille Ideologie. Boom/Lemma

2011. Met Rik Peeters. Mimetische politiek: dienstbaarheid als argument voor
disciplinering. Jos Lame red., Spookrijders in de zorg. Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties, en zonder megalomane systemen

2008. Art and Public Space: The Question of Artistic Publicness. High Rise – Common Grounds: Art and the Amsterdam Zuidas. Amsterdam: Valiz

2005. Introduction, in: Jonathan I. Israel, Pierre Bayle-lezing 2004, Rotterdam

2004. Just follow the ribbon: a conversation between Ken Lum and Gerard Drosterij, in: Intruders: Reflections on Art and The Ethnological Museum, red. Gerard Drosterij, Toine Ooms, Ken Vos

2004. A glossary, in Intruders: Reflections on Art and The Ethnological Museum, red. Gerard Drosterij, Toine Ooms, Ken Vos

Doctoraalscriptie

1999. Paternalisme en particulariteit: Politieke beschouwingen over de relatie tussen staat en (beeldende) kunst in Nederland, Universiteit van Amsterdam

Lezingen

2010. Gerard Drosterij & Rik Peeters, “Social governance: understanding Dutch public discourse concerning state interventions during the first decade of the 21st century”, paper presented at the EGPA-conference, September 8-10, Toulouse.

2010. Tussen populisme en elitisme: Machiavelli’s waarde voor nu (werktitel), Conferentie ‘Niccolo Machiavelli vandaag’, Vrije Universiteit Brussel, 22 april a.s.

2010. Publiek/privaat verbeeld (werktitel), Congres Landelijk Centrum Bestuurskunde. 20 mei a.s.

2009. Van vele markten thuis: over maatschappelijke markten in Almere, symposium Goed Openbaar Bestuur, 1 december

2009. The governance bias: good governance as governing the democratic dilemma, Netherlands Institute of Government Annual Work Conference, Leiden University, 12 november

2009. Interactieve identiteitsvorming: tussen vrijblijvende communicatie en activistisch beleid. Presentatie van de eerste indrukken van het gogo-onderzoek naar wijktafels voor de bijeenkomst over wijkontwikkeling en wijktafels te Breda, Gemeente Breda, 4 november

2009. Political theory as a third-order construction. Association of Political Theory Conference 2009, A&M University, Texas, 25 oktober.

2009. “The governance bias: the search for ‘good governance’ by considering local projects on civic participation in the Netherlands,” EGPA Conference Malta, 3 september

2009. Political theory as a third-order construction. Politicologenetmaal. Nijmegen, 28 en 29 mei

2008. Politics as will formation. Faculty of Law. Philosophy of Law and Moral Philosophy. University of Antwerp, 24 November

2007. The Publicity Imperative: On the Public/Private Perspective to Politics. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit Leiden, 31 oktober

2007. Political Theory and Public Space. Transformations of Public Space. Conference Stedelijke Museum CS. Amsterdam, 15/16 februari

2005. Mind the Gap: Three Models of Democracy, and One Missing; Two Political Traditions, and One Dwindling, Association of Political Theory Conference. Washington University, 21-23 oktober

2005. Politics as Jurisdiction. Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, 7 januari

2003. Complex Democracy: A Critique of Deliberative Digital Democracy. The Fifth International Conference on Computer Ethics – Philosophical Enquiry. Boston University, 27 juni

2003. Bringing the Public Sphere Back to Society. Universiteit van Padova. Venetië/Padua, 6 mei

2001. The Political Status of Virtual Communities: The Case of the Digital City Amsterdam. 20th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

Rapporten
2005. Juryrapport Pierre Bayle-prijzen voor kunstkritiek 2005. Pierre Bayle Stichting

2005. Reflecties over kunstkritiek en haar omgeving. Pierre Bayle Stichting

2004. Integration Requirements and Framework Definition for Project GUIDE. 6th Framework Programme. Information Society Technologies. Met M.J. van den Hoven, S. Kenny

2001. ICT and the CITY. Gemeente Rotterdam. Met N. Huits, M.J. van den Hoven

2000. Calculemus@human. Een voorverkenning naar de plaats van de geesteswetenschappen in de informatiesamenleving. Met M.J van den Hoven, J. de Mul, G.-J. Lokhorst, I. van der Ploeg. Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

1997. Kunstpolitiek in Nederland 1848-1997. Een chronologisch en (partij)politiek overzicht, The People’s Choice Catalogus. Trademark

Papers
2004. Inkijk/Uitruil: Een wijkwebsite in Ommoord en de discussie over kunst in de openbare ruimte, Bureau voor Tele(Communicatie), Historiciteit & Mobiliteit. http://www.tchm.nl

2002. Individuality and Recognition: Charles Taylor on Modern Freedom and the Public Sphere, Erasmus Universiteit Rotterdam

2001. What Does the World Expect of Me? John Rawls on Rules and Fairness, Onderzoeksschool Ethiek

1999. Het proces van democratisering bezien vanuit de relaties tussen private sfeer, publieke sfeer en de staat, Universiteit van Amsterdam

1997. Staatsvorming en democratisering in Nederland (1588-1848). Universiteit van Amsterdam

1994. Gelukzaligheid of rechtvaardigheid? Een beschouwing over de ethiek van Aristoteles en de moraaltheorie van Kant. Universiteit van Amsterdam

Boekrecensies

2000. Voor het gespreide bedje wordt een prijs betaald. Kunstenaars, keert u af van harteloze staatscontrole, Folia, 54/7

Vertalingen

2005. Jonathan I. Israel, Pierre Bayle, tolerantie, en de moderne westerse samenleving, Pierre Bayle-lezing 2004

2004. Jonathan I. Israel, Herontdek de tolerantie en maak je niet zo druk om de islam, NRC Handelsblad, 9 december

2004. Roy Villevoye and Jan Dietvorst, Pacing up and down interpretations, in: Drosterij, e.a., Intruders

BNR Columns
2013

De gevangenismaatschappij, dat ben jij, 27 november
Geen participatiesamenleving zonder participatiepolitiek, 15 november
Waarom nieuwe politieke partijen (bijna) altijd mislukken), 8 oktober
Paracetamol Samsom, 24 september
Niemand luistert meer naar Rutte, 4 september
Vertrutting, 1 augustus
Rutte II is failliet, 5 juli
Zijn iPad-scholen een duivels plan? 30 juni
Middeleeuwse taferelen, 24 juni
Ad Melkert terug in de politiek? Doe maar niet. 17 juni
Mark Rutte is de Gordon van de Nederlandse politiek, 25 mei
Waarom Teevens Masterplan de prullenbak in moet, 15 mei
De afbraak van Pim Fortuyns gedachtengoed, 6 mei
Samsom doet een Sapje: leiderschap verwarren met koppigheid, 2 mei
Die anti-pestwet is zelf een grote pesterij, 26 maart
Blote-billenpolitiek: zonder verantwoording geen vertegenwoordiging, 18 maart
‘Ieder zijn meug’ is niet meer: hoe Nederland zijn ziel verliest, 14 februari
 Wie bewaakt de waakhonden? 6 februari
De rollen zijn omgedraaid: het Binnenhof is de nieuwe monarchie, 1 feb.
Het achtuurjournaal: een plakje cake bij de koffie, 6 januari

2012
Obama’s hartenkreet in Newtown, 29 december
Prestatiecontracten? Brrr…., 19 december
Fyra: monopolietje spelen onder het mom van marktwerking, 16 december
Een zakenkabinet? Dat hebben we toch allang? 29 november
Dit kabinet maakt meer kapot dan ons lief is, 25 november
De onuitstaanbare decadentie van Pauw en Witteman, 31 oktober
Meesterzet, 28 oktober
Schizofrenie, 5 oktober
Politiek op haar smalst, 7 september
Veranderen? Politiek, begin bij uzelf! 31 augustus
De privatisering van de democratie, 28 augustus
Dauphine, 23 augustus
Arrogantie van de onmacht, 11 augustus
Middenlinks, 11 augustus
De droom van Rutte, 7 augustus
Maakt Wilders de SP de grootste? 3 juli
Tweede Kamer als echoput, 3 juli
Oogkleppen, 30 juni

Metro columns t.t.v. formatie kabinet-Rutte I, herfst 2010

Op zoek naar de verschillen, 13 september
Ridderlijke politiek, 14 september
Macht en onmacht, 15 september
Democratische leegte, 16 september
Omroepbloemen17 september
Nederlander onder de kaasstolp, 20 september
Wegens formatie gesloten, 21 september
Stabiel bestuur, 22 september
Rutte: het roer en een das om, 23 september
Kunst als luxe, 24 september
Islamliberalisme, 28 september
Niet regeren, wel invloed, 29 september
Politiek als maatregelmachine, 30 september
De dag van de christendemocratie, 1 oktober
Miniaturen van een minuut
, 4 oktober
De erfenis van links, 5 oktober
Partijdige vrijheid, 6 oktober
Barbaren, 7 oktober
Sollicitatiegesprek, 11 oktober
Geloofwaardigheid, 14 oktober

Overige populaire publicaties

2013. Politici bederven als ze alles door de partijbril zien, Wegener-dagbladen, 29 juni
2013. Oost-indisch doof, column Metro, 25 maart
2013. Senaat valt schaamtelos uit zijn rol, Wegener-dagbladen, 13 maart

2012. Samsom, doe niet alsof onze vader bent, Brabants Dagblad, 29 december
2012. Politiek intellectualisme anno nu: een Den Uyl-lezing over feestende ouders, Joop.nl, 13 december
2012. Met Paars heeft Rutte II vrijwel niets gemeen, de Volkskrant, 6 november
2012. Rutte draait niet, hij is liberaal, Trouw, 6 juli
2012. Sittard: een pleidooi voor realisme, socialevraagstukken.nl, en joop.nl, 4 juli
2012. Politici moeten niet zo meehuilen, de Volkskrant, 18 juni, p. 21
2012. Nieuwe kansen met CDA met Van Haersma Buma, verschenen in Brabants (24/5) en Eindhovens Dagblad (30/5) en Joop.nl (24/5)
2012. Coalities met kleinere partijen worden steeds waarschijnlijker. Trouw. 1 mei
2012. PvdA, spring over je schaduw heen! Socialevraagstukken.nl, 27 april
2012. Twitterpolitiek van Wilders, Metro, 23 april
2012. Weg met de kortzichtige links-rechtstegenstelling in de politiekReformatorisch Dagblad, 14 april
2012. Gezocht: consensus. Joop.nl. 30 maart
2012. Brinkman ervaart het nu ook: er is geen politieke middenweg. Sociale Vraagstukken.nl. 24 maart
2012. De politieke middenweg is verdwenen in Den HaagBrabants Dagblad. 24 maart
2012. Door Spekman haken goede kandidaten afde Volkskrant, 25 februari
2012. Een politicus die het goed bedoelt, is meestal geen goede politicus: Hoogste tijd voor een nieuwe generatie sociaaldemocraten, Joop.nl, 20 februari
2012. Regenboogcoalitie komt in zicht, Joop.nl, 14 februari
2012. PvdA kan SP alleen verslaan met origineel verhaal. Reformatorisch Dagblad. 28 januari

2011. Benoeming Donner kan echt niet. Brabants Dagblad. 14 oktober
2011. Opvolger voor Cohen is bijzaak. Metro. 7 oktober
2011. Meer emotie in het parlement mag best. Brabants Dagblad. 29 sept.
2011. (met Rik Peeters). Burger in beklaagdenbank. Reformatorisch Dagblad, 24 sept.
2011. De cynische kunstpolitiek van dit kabinet. Opiniestukken.com. 27 juni
2011. Proces Wilders: alleen maar verliezersMetro. 24 juni
2011. Politiek liet de kunst nooit met rust, de Volkskrant, 17 juni 2011
2011. De dierentuin van de koningMetro Nieuws. 23 Mei
2011. (met Rik Peeters). Meldcode zet professionals onder druk. Sociale Vraagstukken13 april 2011.
2010. (met S. Zouridis). Tweede Kamer is veel te onzichtbaar voor kiezer. De Volkskrant, 22 juli.
2010. Ook ik las alleen de sportpagina, Metro Nieuws, 24 februari, p. 2
2010. Het proces van Wilders is vooral een modern proces, ongepubliceerd (ingezonden voor NRC), 18 januari
2009. Wij zijn toeschouwers én deelnemers, Friesch Dagblad, 24 maart, p. 5
2009. Wetenschap, Waarden en Wilders, ongepubliceerd (ingezonden voor VK), 3 maart
2008. Maak de kloof tussen burger en politiek eerder groter dan kleiner. De Volkskrant, 3 juli
2005. Overheid verkijkt zich op wat zij vermag. NRC Handelsblad, 20 januari
2004. Eindredactie en inleiding van Pierre Bayle Lezing 2004 door Jonathan Israel: Pierre Bayle, tolerantie, en de moderne Westerse samenleving
2004. Tolerantie is niet vanzelfsprekend, Rotterdams Dagblad, 9 december
2002. Tegen een polarisatie van het persoonlijke en het politieke, NRC Handelsblad. 19 oktober 2002
2001. Tussen droom en daad, oftewel het probleem ‘Wim Kok’, met Jeroen Lok, Palazzo, 20 september 2001
1999. Van der Ploeg verwart de rol van kunst en staat, de Volkskrant, 17 augustus, p. 9. Met Hein Eberson
1998. Kunstpolitiek in Nederland 1848-1997: Een chronologisch en (partij)politiek overzicht. Verslag over een jaar DasArts, het jaar is 1997: feiten, teksten, meningen
1997. Het kiezelsteentje dat niet uit de schoen werd geklopt: progressieve politiek en haar beginselen. Intermediair. 31 januari 1997, 33/5