Publicaties
Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid)2013   |   Opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer

  • Dit liber amicorum stelde ik samen ter gelegenheid van mijn mentor mr. dr. E.A. Huppes-Cluysenaer, Amsterdams juriste en filosofe.
  • Haar denkwereld wordt gekenmerkt door een huiver voor gepolitiseerd recht en een respect voor civiel recht.
  • Liesbeth heeft met haar precieze kentheorie en kritische geschiedfilosofie de historische ontwikkelingen bloot gelegd die hebben geleid tot het actuele kantelpunt van de Westerse samenleving.
  • De auteurs van deze feestbundel onderstrepen Liesbeth Huppes’ brede interesses in recht en wetenschap.

Meer weten?   Bekijk  online exemplaarDe zucht naar goed bestuur in de stad 


2008   |   Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid

  • Samen met prof. dr. Frank Hendriks redigeerde ik dit boek. Het resultaat van drie jaar toegepast bestuurskundig onderzoek
  • In dit millennium zijn gemeenten druk bezig geweest om hun bestuur op orde te brengen. De participatiesamenleving is daarbij het ijkpunt: burgers meer betrekken bij bestuur.
  • De zucht naar goed bestuur is een verslag van vernieuwende projecten die de gemeenten Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg en Zwolle. Het boek onderscheidt vijf kernwaarden voor een goed bestuur.

Meer weten?    Reacties en bestellenPolitics as jurisdiction


2008   |   dissertatie

  • Politics as Jurisdiction is mijn dissertatie, een intellectuele zoektocht naar een andere vorm van politiek. Jurisdictie noem ik dat letterlijk het ‘rechtspreken’ betekent.
  • In dit proefschrift bekijk ik hoe sinds de Verlichting de politiek zicht heeft verloren op deze kunst van het rechtspreken en waarom het een moralistische meningencircus geworden is.
  • Nederlandse samenvatting van mijn proefschrift
   Lekenpraatje gehouden op de verdediging
   Persbericht n.a.v. promotie
   – Interview, dl. 1, dl. 2, dl. 3, met HP de Tijd n.a.v. promotie

   Meer weten?    Reacties en bestellenIntruders


2004   |   eindredactie

  • Samen met Toine Ooms en Ken Vos deed ik de eindredactie van Intruders.
  • Het boek is het eindresultaat van kunstopdrachten aan 10 internationale kunstenaars bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. De werken van deze kunstenaars overschrijden de grenzen van etnologische en ‘moderne’ of ‘westerse’ kunst.
  • Met bijdragen van toonaangevende auteurs uit binnen- en buitenland, achtergrondartikelen bij de kunstwerken en talloze beeldessays verkent het boek de huidige culturele en politieke veranderingen.
  • Intruders is gekozen als Een van de Vijftig Best Verzorgde Boeken 2004